Baltazar Bogišić

Baltazar Bogišić

srpski pravnik i istoričar prava
Rođenje
07.12.1834.
Cavtat
Smrt
24.04.1908.
Rijeka
  • "Zakon je za svakoga zakon." (Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru, čl. 987.)
  • "Zakon je zakon, ma kako opor bio." (Ibid., čl. 988.)
  • "Što ti zakon dadne, niko ti ne ote." (Ibid., čl. 1002.)
  • "I što nije zabranjeno, može da ne bude pošteno." (Ibid., čl. 999.)
  • "Ni svojim se pravom služiti nemoš', tek drugome na štetu il' dosadu služiti." (Ibid., čl. 1000.)
  • "Ni u pravu svome ne tjeraj mak na konac." (Ibid., čl. 1014.)
  • "Zabranjeno je iskati plaću za neocjenjivu krv čovječju." (Ibid., čl. 578)
  • "Najveća je nepravda kad ko od zla djela svog još i korist kakvu ima." (Ibid., čl. 1028.)
  • "Kažeš li o kojoj stvari moja je, najviše je što si mogao reći."
Wikipedia
Wikipedia