Auguste Comte

francuski matematičar, filozof i teoretičar

Auguste Comte (Ogist Kont; 1798 - 1857), bio je francuski matematičar, filozof i utemeljitelj sociologije kao moderne, pozitivne, nauke o društvu. Njegova najpoznatija djela su: Kurs pozitivne filozofije, Kurs pozitivne politike i dr.

Auguste Comte

  • "Monoteizam se uvijek rađa iz jedne metafizičke teologije koja stapa fikciju sa razmišljanjem."


  • "Svako od naših glavnih shvaćanja, svaka grana naših spoznaja, prolazi uzastopno kroz tri različita studija: teološki ili fiktivni stadij, metafizički ili apstraktni sutudij i naučni ili pozitivni stadij." (Kurs pozitivne filozofije)