Anne Morrow Lindbergh

Anne Morrow Lindbergh (22. juni 1906 – 7. februar 2001), američka književnica

Anne Morrow Lindbergh portrait 1918.jpg
  • "Želim da onaj koga volim bude slobodan - čak i od mene."