Andrew Carnegie

Andrew Carnegie (1835-1919), američki industrijalac i ekonomista

Andrew Carnegie (1913)
  • "Ja sam se rodio u bijedi, pa ipak ne bih svoje djetinjstvo mijenjao za ono bogataških sinova. Šta oni znaju o porodičnoj radosti? Šta znaju o majci koja radi kao guvernanta, pralja, kuharica, učiteljica, a koja je ujedno i uzorna supruga?"