Anarhija, država i utopija

Anarhija, država i utopija
Autor
Robert Nozick
filozofski spis
Originalni naziv
Anarchy, State and Utopia
Datum izdavanja
1974.  • "Pojedinci imaju prâva, i postoje stvari koje ni jedna osoba ili grupa prema njima ne mogu učiniti (bez kršenja njihovih prava)." (Predgovor)


  • "Naši glavni zaključci o državi su da je minimalna država, ograničena na uske funkcije zaštite protiv sile, krađe, prevare, izvršenja ugovora, i tako dalje, opravdana; da bi bilo koja šira država kršila prâva ljudi da ne čine neke stvari, i stoga je nepravedna; i da je minimalna država inspirativna i ispravna. Dvije implikacije vrijedne pažnje jesu da država ne može koristiti svoj aparat prisile da natjera neke građane da pomažu drugima, i da zabrani aktivnosti ljudima za njihovo sopstveno dobro ili zaštitu." (Ibid.)


  • "[N]e postoji društveni entitet sa dobrom koje prolazi kroz neku žrtvu za svoje sopstveno dobro. Postoje samo pojedinačni ljudi, različiti pojedinačni ljudi, sa njihovim sopstvenim pojedinačnim životima. Korištenje nekih od tih ljudi za korist drugih, koristi njega, a pogoduje drugima. Ništa više."