Američko ustavno pravo

Američko ustavno pravo
Autor
Lawrence Tribe
spis ustavne teorije
Originalni naziv
American Constitutional Law
Datum izdavanja
1978.  • "Trebalo bi do sada biti jasno da ja ne zazirem od nuđenja izravnih mišljenja u ovoj knjizi. Za mene, moralnost odgovorne nauke upućuje ne uopće prema klasičnoj formuli tobože vrijednosno-slobodnog odmaka i navodno nepristrasnog opisa. Umjesto toga takva moralnost upućuje na priznanje suštinskih vjerovanja i privrženosti koje nužno osvjetljavaju svako objašnjenje ustavnih argumenata i zaključaka. Uvjeren sam da pokušaji koji tretiraju ustavnu doktrinu neutralno prešućuju važna pitanja i zamagljuju dostupne odgovore. Stoga će čitalac naći u ovoj knjizi zauzimanje izričitih pozicija o najneugodnijim problemima u ustavnom pravu. Da bi razumjeli strukturu tih problema, kao što su ovdje izneseni, i da bi razumjeli principe koji utječu na rješenja, neko ne mora dijeliti moja mišljenja - niti o prikladnoj ulozi sudija ili o ispravnom rješavanju suštinskih ustavnih kontroverzi. Budući da se takvi pogledi otvoreno prezentuju, i jer vjerujem da su suprotni pogledi pravično razmotreni, odluka da se odreknem iluzorne neutralnosti može poboljšati vrijednost knjige za sve čitatelje, koji ne bitno da li se slažu, neslažu, ili se čude po bilo kojem pitanju znati će više o vrijednostima koje su možda utjecale na pojedinačne prosudbe, koje na posljetku nikada ne mogu stajati samo na nautralnoj osnovi [...] [J]a preferiram postavke iskreno izražene od analize čije su ishodišne pretpostavke zasjenjene žargonom neutralnih principa i jezikom "objektivnog" pravnog opisa."


  • "Ako se Ustav vidi kao materijalno pravo, kao prijenos određenih vrijednosti u prava, ovlaštenja, i dužnosti, onda će možda biti moguće opravdati ustavno sudovanje ne njegovom metodom, već njegovim rezultatima. Odluke su legitimne, po ovom gledištu, jer su ispravne."


  • "Postoji, stoga, doktrina političkog pitanja. Ona ne označava određene odredbe Ustava kao van opsega sudskog tumačenja. Ali zahtijeva od federalnih sudova da odrede da li ustavne odredbe za koje bi stranke željele da ih sudije izvrše su takve da ih se može tumačiti kao garancije izvršivih prava. Da bi to utvrdio, sud mora prvo tumačiti relevantni ustavni tekst, i težiti da prepozna svrhe koje pojedinačna odredaba obnaša unutar ustavne šeme kao cjeline."