Abdul Tajib Ahmed Al-Mutanabbi

Abdul Tajib Ahmed Al-Mutanabbi (oko 1000.g.) arapski pjesnik s kraja razdoblja abasida, boravio na dvorima kalifa u Mosulu, Bagdadu i Egiptu

Al-Mutanabbi Statue in Baghdad.jpg
  • "Sreća se svakome ukazuje prema njegovim shvatanjima."