Šablon:Izdvajamo iz sadržaja/27-2007

Herbert Spencer.jpg
Izdvajamo iz sadržaja: Herbert Spencer
"Agresija koja je užasna kad je počini jedan, ne kažnjava se kad je počini mnoštvo."
"Kad bukne rat, niko se njime toliko ne zanosi kao oni što ga gledaju iz pozadine."
"Pažnja je najbolji put do prijateljstva."

Predložite tekst za ovu rubriku