Šablon:Citat dana/4. oktobar

"Želja za imetkom i vlašću ne pita ni za vjeru, ni za kapu, ni oznaku." ~ Derviš Sušić