Đavolov učenik
Autor
George Bernard Shaw
Originalni naziv
The Devil's Disciple
Datum izdavanja
1901.Richard uredi

  • "Nije vjerovatno da će mene objesiti. To im se ne bi isplatilo. Kakav je to moralni efekt ako se đavolov učenik njiše u zraku. Ali župnik? Ili bilježnik..."


  • "Ja sam odgojen da služim drugome, ali sam od prvog časa znao da je đavo moj prirodni gospodar, kapetan i prijatelj. Vidio sam da on ima pravo i da svijet samo od straha puže pred onim, koji ga je osvojio... Obećao sam mu svoju dušu i zakleo sam se, da ću biti na njegovoj strani na ovom i na drugom svijetu. Ovo obećanje i ova zakletva učinili su od mene čovjeka."


Judith uredi

  • " O, vi ste ljudi. Zar vam nije ništa počiniti zločin, ako ga počinite kao džentlmen? Zar je vama svejedno biti ubica, ako ubijete u crvenom kaputu? (Očajno.) Vi ga nećete ubiti. Ovaj čovjek nije moj muž."


Dijalozi uredi

  • Swindon (stogo):" Zar ćete možda poreći, da ste buntovnik?"
Richard: "Ja sam Amerikanac, gospodine."
Swindon: "I šta bi sad po vašem trebalo da o tom mislim?"
Richard: "Po mome ništa. Ja znam, da vojnici nikad ne misle."
Burgoyne (je tako neizmjerno očaran ovim odgovorom, da se skoro utješio za gubitak Amerike).
 
Wikipedia