Čovjek i njegova vladavina

Čovjek i njegova vladavina: empirijska teorija politike
Autor
Carl Joachim Friedrich
spis političke teorije
Originalni naziv
Man and His Government: An Empirical Theory of Politics
Datum izdavanja
1963.  • "[P]itanje legitimnosti jeste pitanje činjenice o tome da li se za određenu vladavinu vjeruje od strane većine ljudi koji su joj subjekti, da je temeljena na dobrom osnovu."